Borgernes Folkeparti

Borgernes Folkeparti er en ny politisk bevægelse, der hverken knytter sig til "rød" eller "blå" blok.
Vi agter at danne vores egen blok, "Borgernes Blok".

Her kan du sende
Besked og Vælgererklæring

(Hvis du har andre forslag: Benyt venligts knappen "Send Forlag".)

Felter, mærket med * SKAL udfyldes!
  

* Navn
* Adresse
* Postnr./by
* E-mail
Evt. Besked
       

Har du ikke nem ID, skriv dit Cpr nr.
i feltet herover samt evt. besked til os.

Lagt på nettet 15. maj 2019
Træk godkendelser tilbage

Åbent brev til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).
Underskrevet af Jørgen Mikkelsen og en række andre partier, der ikke opnåede vælgererklæringer nok tiil at blive opstillingsberettiigede til Folketingsvalget den 5. juni 2019.
 
Kære Søren og Simon Emil!
Vi har et alvorligt demokratisk og principielt problem!

Og lige her på falderebet til folketingsvalget 2019 kræver det, at I to trækker i arbejdstøjet og genopretter vores, og øvrige borgeres, tro på vores valgsystem og på jer som ansvarlige politikere.

Vi ønsker at få genoprettet vores tro på, at I som folkevalgte ikke bare interesserer jer for at beskytte vores love og regler, men rent faktisk også kan forvalte den magt, som I har fået, til netop at gøre det. At I rent faktisk foretager jer noget, når love og regler brydes.

Danskerne har inden for den seneste måned måttet byde velkommen til to nye opstillingsparate partier.

Disse to partier har - som alle andre små nyopstartede partier - måttet gøre sig bekendt med regler og procedurer for at indsamle de 20.109 vælgererklæringer, der skal til, for at blive opstillingsgodkendt til det danske folketingsvalg.

Disse to partier har bevidst og med fuldt overlæg valgt at afvige fra de gældende regler for at lette processen for sig selv og opnå opstillingsgodkendelse på kort tid.

Ingen havde kunnet forudse, at sådan en handling kunne blive belønnet med en billet til valget – ikke desto mindre er det dét, I nu gør.

Hvad var det, der skete?

Tilbage i november blev Økonomi- og Indenrigsministeriet gjort opmærksom på, at der var et hul i vælgererklæringssystemet, som blev ulovligt udnyttet til at snyde med indsamlinger.

Efter at have indsendt dokumentation på, at Klaus Riskær Pedersen benyttede et lille, hjemmebygget program til at omgå reglerne, var der en hel klar overbevisning om, at der med det samme ville blive taget affære, da lovovertrædelsen omhandler det mest centrale i vores demokrati: Nemlig vejen til Folketinget. Til indflydelse på vores samfund. Til magt.

Det blev dog hurtigt tydeligt, at valgenheden, som var de første, der blev kontaktet, ikke var opgaven voksen.

De reagerede ikke på vores advarsler og gentagne gange glemte de at ringe tilbage på aftalte tidspunkter. Vi blev ignoreret.

Derfor blev der i starten af december sendt en pressemeddelelse til TV 2, som skrev en artikel, og vi forventede hurtig politisk handling fra ministeren, når det nu var offentligt kendt, at der var groft snyd involveret.

Da dette ikke skete, bad vi valgenheden om svar på, om reglerne stod til at blive lavet om, så også alle andre nye partier kunne arbejde på samme vilkår. Men det blev blot gentaget, at det var et klart brud og at vi ikke måtte gøre det.

I begyndelsen af første kvartal 2019 gjorde vi igen ministeriet opmærksom på, at det foregik og nu i endnu større grad, da det ikke længere var skjult. Alligevel blev hullet benyttet i adskillige annoncer på Facebook. Faktisk fandt vi ikke én eneste annonce fra Klaus Riskær, som ikke benyttede sig af hullet i den periode, hvor vi dokumenterede det.

I denne omgang forklarede vi ikke bare hvordan, men medsendte videoer som forklarede præcis hvordan og hvor det foregik. Den eneste respons fra valgenheden var et opkald, hvor vi blev bedt om at holde os på måtten, følge reglerne og ikke snyde.

Tilladelse til snyd var ikke målet. Tværtimod havde vi dengang - og nu - en klar forventning om, at detikke skal kunne betale sig at omgå reglerne, når noget så betydningsfuldt som politisk indflydelse og magt i Danmark er på spil.Ministeriets og valgenhedens håndtering er direkte årsag til, at Danmark nu har to partier, som er valgbare, på trods af at disse har opnået valgbarhed ved at bryde Lovbekendtgørelsen om vælgererklæringer paragraf 5, stk. 2 om 7 dages betænkningstid til alle borgere, der afgiver vælgererklæring.

Indenrigsministeriet har valgt passivt at acceptere 40.218 ulovligt gennemførte vælgererklæringer.

Det er et åbenlyst moralsk, juridisk og demokratisk problem, der vil få konsekvenser, som rækker langt ud over at to nye partier har fået taletid I valgkampen.

Vi opfordrer derfor Justitsministeriet og Indenrigsministeriet til på ny at tage stilling til de to partiers lovstridige handlinger og annullere valgbarheden før Folketingsvalget 5. juni 2019.

Det er udtryk for handlingslammelse fra ministeriets side, når ministeriet netop ikke erklærer erklæringerne for ugyldige og sagen ikke er blevet hastebehandlet, med henblik på at forhindre valgbarhed for partier, der har iværksat bevidst ulovlig underskriftindsamling.

Vi ønsker svar på, hvorfor ministerierne ikke har hastebehandlet sagen og håndhævet Lovbekendtgørelse om vælgererklæringer § 5, stk. 2.

Det må stå klart for enhver, at det ikke er i orden at komme ind i dansk politik ved at bryde loven.

Ministeriet har ret og pligt til at handle! Ministeriet har blåstemplet visse partiers ulovlige handlinger og samtidig indskærpet over for andre små nye partier, at loven skal følges.

Dette må og skal der rettes op på!

Vi kræver, at I trækker godkendelsen af Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs’ valgbarhed tilbage eller giver alle andre dispensation fra syv-dages-reglen, indtil det nye system træder i kraft i 2020.

Samtidig beder vi ministrene om at svare på, om de er enige med juristerne i, at der nu må anses at være dannet præcedens for at se bort fra syv-dages-reglen?