Borgernes Folkepartis seniorpolitik
VÆRDIGRUNDLAG  |  FORSVAR   |  EU   |  UDLAND   |  POLITI  |  SENIORPOLITIK  |  Tilbage til forsiden.

Om seniorpolitikken: Ældrepolitikken har i mange år være præget af lappeløsninger. Derfor skriger hele området på en reformering, sådan at den enkelte menneske igen kommer i centrum. Det er ganske og aldeles uværdig at fordi man bliver folkepensionist, så bliver man et objekt for kontrol og mistanke om at man ok har gjort et eller andet forkert. Hele området er bygget op på en sådan måde at det opfattes som fælder man risikere at gå i fordi man ikke kender alle de juridiske spidsfindigheder. Fx kan en enlig folkepensionist risikere at miste halvdelen af sin folkepension hvis kontrollanter fra kommunen vurderer at vedkommende spiser for meget samme eller overnatter for meget sammen med sin kæreste. Et pensionist ægtepar hvor konen arbejder og hendes arbejdsplads beder hende arbejde over kan manden risikere at komme til at betale, med sin folkepension, for overarbejdet. Det er bare to af mange groteske eksempler på hvordan en hverdag for en folkepensionist kan være. Derfor skriger området på en reform. Her kunne man blive inspireret ved at skele til Norge og Sverige hvor en folkepensionist ikke konstant overvåges og kontrolleres. Ingen falder her i svime, eller modregner noget fordi man finder sig en kæreste, eller fordi man hjælper naboen med at opføre en carport.

Borgernes Folkeparti vil forlange en undersøgelse af hvad hele det kontrol- skema- ansøgnings- og overvågningsapperat koster i penge. Vi tror på, at ved at sløjfe dette kunne man spare penge som kunne bidrage til en grundlæggende pensionsforhøjelse, samtidig med de afskedigede medarbejdere kunne få arbejde på et arbejdsmarked hvor man nærmest skriger på flere hænder.

Der er også alvorlige problemer for pensionister der ønsker at blive boende i den bolig hvor det måske har boet det meste af deres liv. Skal de nu jages ud af hjemmet fordi de går på folkepension? Naturligvis ikke. Her kunne man lære noget af det færøske samfund, hvor man som pensionist ikke har søvnløse nætter som husejer og pensionist fordi man frygter for stigende grundskyld og ejendomsskatter. De findes nemlig slet ikke. Sådan bør det også være i Danmark. Går du på pension bør du fritages for at betale ejendomsskatter af den bolig du bor i. 
Regeringen vi gerne have at ældre bliver længere på arbejdsmarkedet, til de er 70 år, og gerne længere; men man vil ikke give dem de rettigheder som andre borgere har. Fx så bliver man, grundet en alder på 65 år, smidt ud af sin a-kasse og mister derved den tryghed giver som andre arbejdstager har. Her er tale om grov alders- diskrimination som vi i Borgernes Folkeparti vil gøre op med.

Gennem 23 år er folkepensionen udhulet da folkepensionen ikke reguleres fuldt ud i forhold løn og prisstigninger. Det betyder at der, i dag mangler flere tusinde kroner i folkepensionistens pension på årsbasis. I Borgernes Folkeparti vil vi kræve en genopretning.

Desuden vil vi stoppe den fortsatte udhuling af folkepensionen således at den gennemsnitlige løn og prisudvikling i samfundet følges.

Desuden vil vi gøre op med den gensidige forsørgerpligt. Pension skal være personlig og ikke være afhængig af om man har kæreste eller ej.

 

Når man ikke længere kan klare det i hjemmet og derfor er nødt til at komme på plejehjem, er det vigtig at stedet lever op navnet pleje og hjem og ikke som det i blandt ser ud: opbevaring.

De mange skandaler, der har været fremme i i ældreplejen, hvor der har vært horrible kommunale spareforslag som fx kun et ugentlig bad og sågar også et bad kun hver 14. dag for de plejekrævende, er en uhyrlig nedværdigende handling. Senest er det kommet frem at en kommune i deres spare iver
 
ville sløjfe nattevagter på plejehjem. Enhver der er ansat i denne sektor ved hvad det kan medføre af ulykker hvis ikke der er personale tilstede hos demente, folk der falder ud af sengen, bliver syge, skal have hjælp til at komme på toilettet osv. 

I den værdige kvalitetsbevidstgørelse er det vigtig at et ægtepar der begge kommet på plejehjem ikke adskilles, Vi har set grotesk og hjerteskærende eksempler på dette. Mennesker der har været sammen det meste af deres aktive liv skal ikke skilles ad i den sidste del af deres liv. 

De mange eksempler viser, at nogen kommuner ikke selv kan finde ud af at prioritere opgaverne på en forsvarlig og menneskeværdig måde. Det virker som om ældreservice ofte står nederst på listen. Derfor bliver Folketinget nødt til at sætte nogle etiske rammer for personalenormeringer, samt minimumsgrænser for service af ældre borgere ved lov. Det vil vi arbejde for i Borgernes Folkeparti.