Borgernes Folkeparti

Borgernes Folkeparti er en ny politisk bevægelse, der hverken knytter sig til "rød" eller "blå" blok.
Vi agter at danne vores egen blok, "Borgernes Blok".

Partiet lægges i mølose
Lagt på nettet 25/1 2023 kl. 22:00
Så kom dagen hvor vi, som tidligere annonceret, må lægge Borgernes Folkeparti (BF) i mølposen!

Det lykkedes ikke at skabe en folkelig bevægelse med fokus på ældrepolitikken. Hos os har vi ikke lagt vægt på det populistiske; men det holdningsmæssige, det socialt retfærdige, og et forsøg på at sætte fokus på den uanstændige økonomi og pleje der er stærkt belastende for mange pensionister. Det var desværre ikke nok til at stable tilstrækkelig støtte fra den aldrende del af landets borgere. De partier der har vist sig at have succes, er udbrydere af andre partier, og som i forvejen har kendis-effekten fra politik, og er tæt på journalister på Christiansborg, hvilket er en vigtig faktor. Hertil kommer, at man heller ikke kan starte et nyt parti op uden at være villig til at binde sig fast til folk med store pengetanke. Det har vi ikke villet fordi vi derved direkte, eller indirekte vil være i lommen på sponsorerne.

Vi ville være borgenes parti, og ikke bagmændenes. Hertil kommer at os, i BF heller ikke ønskede at give os selv fuldt ud med tid og penge, før vi kunne se om vores idégrundlag ville få tilslutning af en sådan størrelse, at der kunne skimtes en succes forude ved fremadrettet hårdt arbejde. Den så vi ikke, og derfor er vi i BF glade for, at vi ikke har ofret mere af os selv, end vi har, med det tunge krævende foreningsarbejde.

Vi tog fejl af behovet hos den ældre befolkningsgruppe i landet, for en stemme på Tinge. Vi har ofte mødt kritik over, at vi ikke var synlige på gaden, hvorfor går i ikke rundt på ældrecentre og plejehjem. Hvorfor ser vi jer aldrig på medierne osv. Man kan også spørge sig selv: ”hvad har jeg selv gjort for at udbrede kendskabet til FSAF?” For nu at starte med det sidste - medierne, så er det ikke noget man bare får adgang til fordi man mener noget. Der skal noget ekstraordinært til for at bryde skallen. Det kunne fx have været en massiv tilslutning til vores demo i november 2019 foran Christiansborg, som vi forsøgte at skabe tilslutning til, eller en massiv tilgang af vælgererklæringer. Ingen af delene ville folket give os i tilstrækkelig grad.

Vi satsede på, at man her i støttegruppen for BF, der nu tæller over 20.600 medlemmer, at vi let kunne finde 10.000 som ville give os en vælgererklæring, og derved motivere os til for alvor at gå i gang med det tunge foreningsarbejde der skulle gøre partiet klar til Folketingsvalg, med et færdigt partiprogram, og en udviklet organisation. Her tog vi på ny fejl. Med en undren over at der overhovedet befinder sig 20.600 i denne støttegruppe for Borgernes Folkeparti, hvor blot 638 ville støtte os med en vælgererklæring, ser vi os nødsaget til at strække våben. Vi vil simpelt hen ikke mere ”Sisyfos”.

(Sisyfos er i græsk mytologi en helt- og konge af Korinth, søn af Aiolos og Ensrette. Han var dømt til i evig tid at rulle en sten op ad en bjergside. Hver gang han næsten er ved toppen, ruller stenen fra ham og ender ved bjergets fod. Han må så begynde forfra igen med sit sisyfosarbejde).

Vi fortryder intet af det vi har gjort. Vi mener stadig, at der er behov for vores initiativ - også for at forhindre at alt for mange lader sig forlede af populistiske udmeldinger fra Folketingets politikere. Vi har bestræbt os på at lægge fakta på bordet, så medlemmerne kunne få indblik i de forskellige politiske aspekter som spredes fra Christiansborg, hvis ikke de var bekendt med det i forvejen.

Det må retfærdigvis også nævnes, at det har været en fornøjelse at se den iver der har været for at debattere i FSAF – mange har været rigtigt engagerede, og har givet mange gode indspark til os alle, om end vi på det seneste har måttet begrænse kommentarerne af hensyn til vores sparsomme tid med at overvåge sporene - tak for det! Vi frygter, at når valgløfterne er glemt, og tavsheden omkring ældrepolitikken igen vil sænke sig i et nyt sammensat Folketing, så vil frustrationerne igen vise sig blandt de ældre. ”The never ending story”.

Der har ikke de sidste 25 år vist sig nogen særlig interesse for pensionisterne, og det bliver der sikkert heller ikke i fremtiden, så længe pensionisterne ikke er repræsenteret i Folketinget med et parti som har pensionisterne som hovedtema. Vi forsøgte, men pensionisterne i denne gruppe har valgt ikke at støtte deres egne interesser sammen med os.

Vi gemmer alle mailadresserne, website, og registrering af vores navn ved Indenrigsministeriet osv., hvis nye ildsjæle skulle vise sig at have lyst og evne til at overtage stafetten, og bringe den videre i den politiske ånd den er skabt i.

Indtil nye melder sig til at overtage stafetten stopper (sætte på pause) vi fra d.d. Vores indsamling af vælgererklæringer. Gruppen, ”Folkepensionisterne svigets af Folketinget” (FSAF) forsætter indtil videre som debatgruppe, efter en pause, med kritisk spot på ældrepolitik.

Tusind tak til alle jer (638) der støttede os.


Günther Roland Karlsen og Jørgen Mikkelsen For en evt. kommentar: kontakt@borgernesfolkeparti.dk


En tung beslutning. FSAF lukker for debat med et stop hvor der er 20.852 medlemmer. (1) Folkepensionisterne svigtes af Folketinget (FSAF) | Facebook

Det kan godt være at vi ser glade ud, men sådan burde vi alle have set ud på valgdagen.

Vi har nu, efter en tavs periode fra medlemmerne, mht. evt. at videreføre vores projekt, da vi i styregruppen ikke længere kan se os selv ofre mere tid på dette svagt støttede projekt, valgt at nedlægge hele projektet, og gøre FSAF, BF’s støtte og debatgruppe passiv.

Vi har forsøgt, med de midler vi har til rådighed at råbe det ældre segment i Danmark op, og har vist vores beredvillighed til at forsøge at få politisk indflydelse på Christiansborg, og opstille Borgernes Folkeparti til Folketingsvalg mhp. at være danske pensionisters talerør i magtens centrum. Det har ikke vundet tilstrækkeligt gehør iblandt de af landets pensionister vi har kunnet nå ud til. Over 5.000 medlemmer ud af gruppens over 20.000 havde givet os forhåndstilmelding om at ville afgive os en vælgererklæring når valget kom. Det viste sig, at kun 635 personer opfyldte den ”kontrakt.” Med det ringe resultat har vi besluttet ikke at ofre mere af vores sparsomme tid på et projekt som alligevel ikke synes at ville kunne ende op i succes.

Vi har også tilbudt at stille vores data til rådighed for evt. personer som kunne have lyst til at føre projektet videre, måske kombineret med nye idéer – men det har desværre vist sig, at der ikke kom én eneste henvendelse desangående.

Vi må således konkludere, at tilslutningen til projektet ikke har været stort nok til at bære i længden, og det store fremad rettede arbejde der venter, derfor blot vil være skønne spildte kræfter.

Ved overtagelse af ”stafetten” er vi godt klar over, at det må være kompetente personer som skal køre sådant et projekt i mål – og måske det ikke er selvtilliden der er fremtrædende i den henseende for de fleste medlemmer i denne gruppe.

Der kan være mange årsager til at folk ikke, i tilstrækkeligt omfang, slutter op om deres eget projekt, som dette projekt jo strengt taget er, men vi i styregruppen har ikke lyst til at fortsætte med at bære forsøget videre op ad den stejle bakke hvor succes synes udsigtsløs.

Vi er glade for dem der har støttet vores projekt – tusind tak til jer. Vi håber selvfølgelig at der på et tidspunkt kommer mere spot på pensionisternes forhold, men det ser ikke ud til der i nær fremtid kommer lys for enden af den tunnel, for der skal simpelt hen mandater, og dermed indflydelse på Tinge til, før det overhovedet vil kunne lykkes.

Vi siger tak for denne gang, og ønsker alle får en anstændig og tryg fremtid

På vegne af BF, FSAF: Jørgen Mkkelsen
Günther Karlsen


Ny løbeseddel til omdeling
Lagt på nettet 21/1 2020 kl. 22:00
Opdateret 23/7 2020

Borgernes Folkeparti har pr. 23. juli 2020 lagt en ny løbeseddel på nettet til udprintning.
Her kan du downloade den til udprintning og omdeling: Tryk her!


Velkommen til Borgernes Folkeparti. Det eneste parti der tager ældrepolitikken alvorligt og vil gøre noget ved det!
Lagt på nettet 15/1 2020 kl. 20:10

Borgernes Folkeparti er en ny politisk bevægelse, der hverken knytter sig til "rød" eller "blå" blok. Vi agter at danne vores egen blok, "borgernes blok".
Det vi vil føre os markant frem på er ældrepolitikken, dels pensionsdelen; men så sandelig også plejen. Der er også andre områder hvor man diskrimineres blot fordi der står et ”forkert årstal” på sin dåbsattest. Det kan være ved optagelse af lån i sin bolig, eller ved at fortsætte på arbejdsmarkedet hvor man smides ud af a-kassen blot fordi man er fyldt 65 år..

Som nyt parti stikker vi en kurs ud her fra toppen. Vi ved udmærket vi vil bliver bombarderet både af venner og ikke mindst af fjender om politiske spidsfindige detaljer. Senest var der én der spurgte om det var i orden om vi købte de nye F35 kampfly. Selvom undertegnede har erfaring som flytekniker, og har en mening om dette, så svarer vi ikke på sådanne spørgsmål, for inden vi ser os om, er vi inde i en detaljeret glidebane der får fokus væk fra det som er det vigtigste for os, og som er idéen bag det vi gør, nemlig at give pensionisterne et markant økonomisk løft, og et markant løft i plejen. Det får vi som sagt ikke ved at fordybe os i detaljer på andre områder.

Naturligvis skal et parti være helstøbt, på valgdagen når vi har samlet tilstrækkeligt med vælgererklæringer; men det starter man ikke med at være. Det kommer efterhånden og ikke mindst når der skal holdes medlemsmøder og landsmøder. Her kan man stille forslag om den politisk retning, og man kan få nogle andre ind til at bestemme. Vi skulle gerne ende op med at leve op til vores navn, nemlig at være borgernes parti. Alt det kommer helt af sig selv. Indtil da vil vi føre en rimelig neutral politik, og hverken hoppe i en rød eller blå ”grøft”;.men I starten skal I nok forvente at se os holde stramt i ”tøjlerne”. Det gør vi b.la. fordi de der ønsker os borte fra den politiske arena, ikke skal have held med deres forehavende. Intet er nemmere end at kvæle noget i en fødsel, og det ved de professionelle modstandere af os, som vi også finder her i gruppen.

Hvad vil I så gøre hvis I kommer i Folketinget spørger mange. Der er to muligheder: Får vi afgørende mandater, vil vi forhandle til begge sider, rød og blå blok. Dem der vil lave den bedste aftale med os, jf. vores mærkesager på ældreområdet, dem samarbejder vi med. Får vi ikke de afgørende mandater; men kommer ind, vil vi være seniorernes stemme i Folketinget. Tavsheden vil være brudt. Vi kan fremsætte lovforslag, vi kan indkalde til samråd, vi kan stille spørgsmål i Folketingssalen. Det vil ikke længere være muligt at gemme sig omkring ældrepolitikken.

Der er en del der spørger: Hvor vil I finde pengene, og hvad er det vi taler om? Det er klart, at der skal mange penge til når vi taler om 23 års udhuling af pensionen. Det er jo især dem som kun har sin folkepension og ikke er på arbejdsmarkedet, som er hårdt ramt. 

Nu kunne det være fristende at pege på de skattelettelser på 27 milliarder der blev givet under den borgerlige regering. De kunne have været halveret sådan at folkepensionisterne fik de 11; men det var der ingen partier der bragte i forslag. Og der er bestemt også andre områder hvor man kunne have prioriteret anderledes. Desuden må man vel sige, at det med at finde penge ud af en Finanslov på over 1000 milliarder vel nok skulle være muligt. Det er jo, i sidste ende, et prioriteringsspørgsmål.

Sidste nyt!
Et telefonopkald på partiets telefon skabte debat på vores hastigt voksende Facebookside: "Folkepensionisterne svigtes af Folketinget" der nu tæller over 11.000 medlemmer klik her: https://www.facebook.com/groups/folkepensionisterne/


Jørgen Mikkelsen
Initiativtager
Borgernes Folkeparti

Tryk på billedet fort at se artikel fra TV2 Øst.

  

Her har du indtil valget 1. november 2022 kunnet sende
Besked og Vælgererklæring
Men denne funktion er nu (midlertidigt) deaktiveret.

Tak for din henvendelse, hvor du begærer en vælgererklæring til Borgernes Folkeparti. Vi indsamler e-mailadresser, som vi samlet ønsker sendt til Indenrigsministeriet når vi har modtaget omkring 20.000. Når vi er omkring 20.000 sender vi en mail tilbage til dig med et aktivt link til ministeriet, hvor du skal være klar med nem ID og følge deres instruktioner. Når du har gjort dette vil der gå ca. 8 – 14 dage, hvorefter du vil modtage en mail med et aktivt link, fra ministeriet hvor du igen skal bruge Nem ID. Husk at checke dit mail spam filter. Mange mails havner her. Der må kun anvendes én e-mailadresse pr. person (ikke to personer på samme mail) og du må kun sende én e-mail adresse én gang til os: Ved at udfylde nedenstående felter giver du os samtidig tilladelse til at opbevare din e-mailadresse udelukkende til brug for kommunikation med dig og ministeriet.

(Hvis du har andre forslag: Benyt venligts e-mailadressen forslag@borgernesfolkeparti.dk

Felter, mærket med * SKAL udfyldes!
  

* Navn
* Adresse
* Postnr./by
* E-mail
Evt. Besked