Forsvarspolitik
VÆRDIGRUNDLAG  |  FORSVAR   |  EU   |  UDLAND   |  POLITI  |  SENIORPOLITIK  |  Tilbage til forsiden.

NATO har sikret os fred og frihed siden alliancen blev stiftet 4.4.1949 af 12 lande, herunder Danmark. Vi er ikke tilhænger af at indgå i nye alternative alliancer som erstatning for NATO. Vi lever i en skrøbelig verden hvor der spilles med muskler, og hvor der er ufred omkring os. De problemer ønsker vi ikke importeret hertil. Den risiko løber vi, hvis ikke vi er parate med den nødvendige styrke, hvilket vil sige, det absolut bedste materiel til alle værn, og de bedste militære uddannelser af vort personel.

Allerede nu ser vi med bekymring på de massive besparelser der er sket i forsvaret, og som ikke er i tråd med den forpligtelse vi har i forhold til alliancen; nemlig at bidrage med 2% af BNP. Vi skal selvfølgelig leve op til vores NATO forpligtelser, også her.

Hjemmeværnet
Hjemmeværnet er alt for længe blevet nedgjort som betydningsløst. Der har endda være ført politiske kampagne mod dette værn i Folketinget, begrundet i et enkelt tilfælde at tyveri af våben fra en hjemmeværnsmand, hvor det blev brugt til terror. Ikke en eneste politiker i Folketinget nævnte, at der kunne køre lastbiler fyldt med våben over vores grænser, hvis ikke terroristen kunne finde et våben hos en hjemmeværnsmand.

I en krisesituation er Hjemmeværnet en vigtig del af totalforsvaret. Værnet skal styrkes og udbygges. Det er vigtigt at kunne trække på Hjemmeværnet i forbindelse med eftersøgninger, bevogtningsopgaver, og at det kan bistå, under Politiet ledelse, ved særligt pludselige opståede situationer.

Det er er naturligvis vigtigt at vi deltager i internationale operationer sammen med vores allierede, men også for at træne sammen i fredstid.

Det er også vigtigt, at vi indadtil har et veltrænet korps med materiel der står klar, og som er fuldt opdateret, hvis der skulle opstår mindre eller større målrettede terror eller gidselangreb i Danmark.

Værnepligt
Værnepligten er en vigtig del af Forsvaret - ikke mindst af hensyn til en bred folkelig forståelse for Forsvaret, samt for at kunne rekruttere særligt egnede til professionel tjeneste. Vi mener at værnepligten skal være på 12 mdr.

Veteranpolitik
Det er vigtigt, at vi komme op i gear med hensyn til veteranpolitikken. Uden veteranernes indsats kan folketingspolitikerne ikke træffe beslutninger om at udsende danske soldater til krigszoner i udlandet - veteranerne er demokratiets forlængede arm, og de er udmærket klar over at de sætter liv og førlighed på spil i demokratiets navn. Udsendte soldater, der kommer hjem, skadet på legeme og sjæl, fra de farlige operationer i udlandet, fortjener vores allerhøjeste opmærksomhed og service. Soldater der har været ude for ildkampe og vejsidebomber, kan ikke sidestilles med almene arbejdsskader, men kræver særbehandling fra folk der er specialister på området. Det den danske stat har leveret på dette område hidtil, kan vi ikke være bekendt. Heldigvis har frivillige ildsjæle, på vegne af de skadede, vedvarende rendt politikerne på dørene og derved langsomt brudt isen og skabt en vis forståelse for problemerne - men der er stadig behov for betydelige forbedringer.